lupa
Dla klienta TARYFY 2023 Taryfy Szamotuły 2023/2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy,

 zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szamotuły (Pamiątkowo w obrębie ulic Krzyszkowska, Jeziorna i Główna), zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.75.2022/D2/FK z dnia 5 maja 2023 roku, od 26 maja 2023 r. obowiązują następujące stawki:

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

       od 26 maja 2023 do 25 maja 2024 roku

 

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców cena za 1 m³ netto brutto
abonament za 1 m-c
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
Grupa 1-p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,34 13,33
Grupa 2-p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,53 9,21
Grupa 1-e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną  Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,00 8,64
Grupa 2-e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
6,36 6,87

 

Woda przeznaczona do pozostałych celów

Grupa  – p.poż. Odbiorcy usług – gmina Rokietnica pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
10,75 11,61

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

    od 26 maja 202 do 25 maja 2024 roku

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców cena za 1 m³ netto brutto
abonament za 1 m-c
Grupa S 2 - p Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
11,12 12,01
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
15,10 16,31
Grupa S 2 - e Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
11,12 12,01
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,93 13,96

 

 

 

ZAŁĄCZNIK >>> TARYFA

ZAŁĄCZNIK >>> DECYZJA

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego