lupa
Biogazownia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zielona transformacja

Biogazownia w Bytkowie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bytkowie planuje budowę biogazowni. Powstanie ona na terenie zakładu, przy istniejącej oczyszczalni ścieków. Inwestycja oznacza korzyści dla mieszkańców. Poprawi się jakość środowiska. Funkcjonowanie instalacji wpłynie korzystnie na wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz cenę za odbiór ścieków. Co więcej –  rolnicy będą mogli wykorzystać na swoich polach poferment jako wartościowy nawóz.

CO WARTO WIEDZIEĆ?

  • Na jakim etapie jest inwestycja?

PUK, przygotowując się do realizacji inwestycji, opracowało koncepcję biogazowni, program funkcjonalno-użytkowy oraz raport oddziaływania na środowisko. Wszystkie te dokumenty potwierdziły zasadność realizacji tej inwestycji. Obecnie trwają konsultacje społeczne przy ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko. Jest to związane ze złożeniem wniosku w sprawie wydania decyzji środowiskowej do wójta gminy Rokietnica.

Biogazownia kosztować ma ok. 25 mln zł. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych zamierza sfinansować przedsięwzięcie korzystając z jak największego poziomu dostępnych dotacji na tego typu inwestycje.

Zgodnie z planem w III lub IV kwartale 2024 r. zostanie ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji z terminem wykonania do końca 2025 r. Rozruch biogazowni planowany jest na 2026 r.

  • Czym jest biogazownia i jak działa?

Biogazownia przy oczyszczalni ścieków to instalacja, w której w pełni kontrolowany i bezpieczny dla środowiska sposób odzyskuje się energię z frakcji wsadowej. W przypadku biogazowni w Bytkowie mowa o bioodpadach zebranych od mieszkańców i firm, jak również o produkowanych na oczyszczalni osadach ściekowych i skratkach.

Do instalacji trafiać będą bioodpady zbierane od mieszkańców z brązowych pojemników i z PSZOK-u. Będą one transportowane do szczelnej hali przyjęcia odpadów, gdzie po przejściu przez sito i rozdrabniacz trafią do zasobnika. Do niego również będą podawane skratki i szczelnymi rurami uwodniony osad ściekowy. Powstała mieszanina będzie dozowana do reaktorów fermentacyjnych, skąd po przefermentowaniu (po ok. 28 dniach) trafi do zbiornika magazynującego poferment i powstały biogaz. Biogaz będzie uszlachetniany (odsiarczany), a następnie podawany do spalenia w agregacie kogeneracyjnym. W wyniku tego procesu powstaną prąd elektryczny i ciepło, które zostaną wykorzystane na potrzeby całego kompleksu odpadowo-ściekowego w Bytkowie.

  • Dlaczego w Bytkowie?

Lokalizacja biogazowni przy oczyszczalni w Bytkowie wynika ze względów logistycznych, ekonomicznych i społecznych. Wszystkie odpady, które mają trafić do planowanej instalacji, są albo wytwarzane na miejscu (osad ściekowy, skratki), albo zbierane i/lub magazynowane na miejscu w PSZOK-u i w stacji przeładunkowej (bioodpady). Dzięki temu wyeliminowany zostanie transport odpadów na zewnątrz. Co więcej, wyprodukowana czysta, zielona energia elektryczna w 80% i cieplna w 40% zostanie wykorzystana na potrzeby działania kompleksu odpadowo-ściekowego w Bytkowie, co znacząco obniży koszy funkcjonowania PUK. Biogazownia stanąć ma przy oczyszczalni, czyli na terenie przemysłowym. Najbliższe zabudowania mieszkalne są w odległości ok. 0,5 km.

  • Czy będzie śmierdziało?

Prawidłowo wybudowana i eksploatowana biogazownia jest instalacją, która nie emituje nieprzyjemnych zapachów. Wynika to z faktu, że komory fermentacyjne, w których produkowany jest biogaz, są szczelne. Przyjmowanie bioodpadów będzie się odbywało w szczelnej, zamkniętej hali z kontrolowaną wymianą powietrza przez biofiltr. Po wybudowaniu biogazowni uciążliwość zapachowa całego kompleksu odpadowo-ściekowego w Bytkowie będzie nawet mniejsza. Wynika to z pełnej hermetyzacji odwadniania i utylizacji osadów ściekowych, które obecnie magazynowane są czasowo w hali, skąd przy przeładunku czy transporcie wydzielają złowonne zapachy.

Należy również wspomnieć, że poferment powstały po procesie fermentacji zawiera niewielką ilość substancji organicznych co powoduje, że zapachowo jest neutralny, ziemisty.

  • Co z hałasem?

Przyszła instalacja nie będzie wytwarzać nadmiernego hałasu. Największy mógłby pochodzić z kogeneratorów. Tak jednak nie będzie, ponieważ będą one znajdowały się w dźwiękochłonnych obudowach i dodatkowo w kontenerach. Nie ma możliwości, aby to było uciążliwe.

  • Czy ruch pojazdów komunalnych się zwiększy?

Ruch samochodowy na pewno będzie mniejszy. Obecnie do PUK przyjeżdża dosyć dużo wozów asenizacyjnych. W przyszłości będzie ich coraz mniej. Zwiększy się natomiast liczba śmieciarek. Przy pełnym obciążeniu biogazowni będzie ich sześć dziennie, obecnie trafiają do zakładu średnio trzy. Różnica zatem będzie niewielka.

  • Spotkanie informacyjne dla mieszkańców

W budynku OSP w Rokietnicy (ul. Szkolna 18B, 62-090 Rokietnica) 3 stycznia 2024 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, podczas którego będzie możliwość zapoznania się ze szczegółami planowanej inwestycji oraz otrzymania odpowiedzi na nurtujące pytania.

 

FILM ZE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Z MIESZKAŃCAMI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 03.01.2024r. DOSTĘPNY PONIŻEJ:

https://www.facebook.com/biogazowniabytkowo/videos/747678710537815/

 

 

?

BROSZURA W FORMACIE .PDF DO POBRANIA TUTAJ >>> POBIERZ

 

 

 

Obserwuj inwestycję na Facebooku:

  https://www.facebook.com/biogazowniabytkowo

 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego