lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wraz z leasingiem dwóch samochodów elektrycznych typu VAN SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SIWZ do pobrania

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy do pobrania

Załącznik nr 2: Kalkulacja cenowado pobrania

Załącznik nr 2a: Opis oferowanego pojazdu do pobrania

Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – do pobrania

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – do pobrania

Załącznik nr 5: Oświadczenie nt. przynależności do tej samej grupy kapitałowej - do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego