lupa
Dla klienta JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KROK 4 (ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest przeprowadzony na pisemne zgłoszenie wykonawcy gotowości do odbioru końcowego (pobierz).

W odbiorze technicznym uczestniczą: 

  • Odbiorca usług,
  • Wykonawca robót,
  • Przedstawiciel PUK Sp. z o.o. w Bytkowie.

Załącznikami niezbędnymi do odbioru są :

  • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
  • Protokoły robót zanikowych,
  • Protokół odbioru pasa drogowego

Podczas odbioru pracownik PUK sprawdza:

  • czy budowa przyłącza przebiegła zgodnie z dokumentacją techniczną,
  • zastosowane materiały,

Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół podpisany przez inwestora, wykonawcę oraz uprawnionego pracownika PUK Sp. z o.o. w Bytkowie.

W protokole odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego stwierdza się przyjęcie urządzeń do eksploatacji, jeżeli spełniają wymagania techniczne określone w przepisach i normach prawa budowlanego.

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego