lupa
Zapytanie ofertowe Produkcja spotu informacyjnego dla projektu Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 Bytkowo,  27-06-2022

 

Znak sprawy: 01/ZO/P-N/2022

                                                                 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że na zadanie :produkcja spotu informacyjnego dla projektu „Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica” wybrano firmę: RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona za kwotę 2 862,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące złotych osiemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego