lupa
Zapytanie ofertowe ZAPYTANIR OFERTOWE NR 2: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dnia 04.02.2021 roku

 

Znak sprawy: 2/ZO/2021

                                                              

 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. dziękuje za złożenie oferty  na: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEKO NA ZADANIE PN. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica”.

Informujemy, że wybrana została oferta z najniższą ceną: KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo z ceną 32 999,66 zł. brutto.

 

 

 

 

Do zapytania ofertowego złożonych zostało trzy oferty:

  1. Jerzy Żmuda Trzebiatowski, ul. Migdałowa 34a/1, 62-090 Rokietnica z ceną:

35 500,00 zł brutto

  1. KONTRAKT PLAN Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo z ceną:

32 999,66 zł. brutto

  1. PROINWEST – Biuro Projektowo-Usługowe, ul. Korfantego 45, 64-600 Oborniki z ceną 28 905,00 zł brutto

 

Informujemy, że odrzucona została jedna oferta złożona prze firmę: PROINWEST – Biuro Projektowo-Usługowe, ul. Korfantego 45, 64-600 Oborniki z ceną 28 905,00 zł brutto, gdyż nie spełniła ona warunków udziału w postępowaniu.

 

 

Z poważaniem

Michał Wieland

Prezes Zarządu

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego