lupa
Dla klienta JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2015.139 j.t.)
  • art. 29a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t. z późn. zm.)
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokietnica zatwierdzony Uchwałą Nr LXI/559/18 Rady Gminy Rokietnica z dnia 05 listopada 2018 r.

Jeśli Inwestor nie jest właścicielem działki a chce się dowiedzieć czy dana działka ma możliwość podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej składa w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie wniosek o wydanie opinii o możliwości  (pobierz) przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku Przedsiębiorstwo sporządza odpłatnie opinię o możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu.

Opinia ważna jest 2 lata od dnia jej sporządzenia.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego