lupa
Inwestycje Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PRZEDSIĘWZIĘCIE

pn.: „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo oraz pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach wodno-kanalizacyjnych w gm. Rokietnica”

dofinansowano ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

"Budowa małej instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo oraz pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach wodno-kanalizacyjnych w gm. Rokietnica"

 

Zadanie obejmie budowę instalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach:

 

  • budynek socjalno – biurowy w Bytkowie, ul. Topolowa 6,
  • przepompownia ścieków Kiekrz, ul. Kręta,
  • stacja wodociągowa, Napachanie,
  • Stacja Uzdatniania Wody, Rokietnica, ul. Szkolna,
  • Stacja Uzdatniania Wody, Żydowo, ul. Parkowa,
  • teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie.

 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma FLEXILPOWER Group Sp. z o.o. Sp. K. z Woli Zaradzyńskiej.

 

Umowna wartość inwestycji to 912.064,63 zł z okresem gwarancji liniowej mocy na panele fotowoltaiczne przez 25 lat użytkowania 85%.

 

http://www.wfosgw.poznan.pl/

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego