lupa
Zamówienia publiczne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica, Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SIWZ do pobrania

 

Załączniki do SIWZ:

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy do pobrania

 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do pobrania 

 

Załącznik nr 3: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia do pobrania

 

Załącznik nr 4: Wykaz robót do pobrania

 

Załącznik nr 5: Wykaz osób do pobrania

 

Załącznik nr 6: Wzór umowy  wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Wzór umowy do pobrania

Harmonogram rzeczowo-finansowy do pobrania

 

Załacznik nr 7: Informacja nt. grupy kapitałowej do pobrania

 

Załącznik nr 8: Projekt budowlany z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Żalewskiej)

Decyzja + Strona 1 - 20 do pobrania

Strona 21 - 40 do pobrania

Strona 41 -47 do pobrania

Strona 48 do pobrania

Strona 49 do pobrania

Strona 50 do pobrania

Strona 51 do pobrania

Strona 52 do pobrania

Strona 53 - 58 do pobrania

Strona 59 do pobrania

Strona 60 do pobrania

Strona 61 do pobrania

Strona 62 do pobrania

Strona 63 - 65 do pobrania

 

Załącznik nr 9: Projekt budowlany ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Żalewskiej)

Decyzja + Strona 1 - 20 do pobrania

Strona 21 - 40 do pobrania

Strona 41 - 51 do pobrania

Strona 52 do pobrania

Strona 53 do pobrania

Strona 54 do pobrania

Strona 55 do pobrania

Strona 56 do pobrania

Strona 57 - 62 do pobrania

Strona 63 do pobrania

Strona 64 do pobrania

Strona 65 do pobrania

Strona 66 do pobrania

Strona 67 - 69 do pobrania

 

Załącznik nr 10: Opinia geotechniczna: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Żalewskiej) do pobrania

 

Załącznik nr 11: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Żalewskiej) do pobrania

 

Załącznik nr 12: Przedmiar robót: Sieć kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Szamotulska (od Przybrodzkiej do Żalewskiej) do pobrania

 

Załącznik nr 13: Projekt budowlany ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu: Sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska

Decyzja + Strona 1 - 20 do pobrania

Strona 21 - 34 do pobrania

Strona 35 do pobrania

Strona 36 do pobrania

Strona 37 do pobrania

Strona 38 do pobrania

Strona 39 do pobrania

Strona 40 do pobrania

Strona 41 do pobrania

Strona 42 - 54 do pobrania

Strona 55 do pobrania

Strona 56 do pobrania

Strona 57 do pobrania

Strona 58 do pobrania

Strona 59 do pobrania

Strona 60 do pobrania

Strona 61 do pobrania

Strona 62 do pobrania

Strona 63 do pobrania

Strona 64 - 66 do pobrania

 

Załącznik nr 14: Opinia geotechniczna: Sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska do pobrania

 

Załącznik nr 15: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska do pobrania

 

Załacznik nr 16: Przedmiar robót: Sieci kanalizacji sanitarnej Cerekwica, ul. Przecławska do pobrania

 

Załącznik nr 17: Projekt budowlany z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Sieci kanalizacji sanitarnej Kobylniki

Decyzja + Strona 1 - 20 do pobrania

Strona 21 - 33 do pobrania

Strona 34 - 48 do pobrania

Strona 49 - 57 do pobrania

Strona 58 do pobrania

Strona 59 do pobrania

Strona 60 do pobrania

Strona 61 do pobrania

Strona 62 do pobrania

Strona 63 do pobrania

Strona 64 do pobrania

Strona 65 - 66 do pobrania

Strona 67 do pobrania

Strona 68 - 69 do pobrania

Strona 70 do pobrania

Strona 71 do pobrania

Strona 72 do pobrania

Strona 73 do pobrania

Strona 74 do pobrania

Strona 75 - 79 do pobrania

Strona 80 do pobrania

Strona 81 do pobrania

Strona 82 do pobrania

Strona 83 do pobrania

Strona 84 do pobrania

Strona 85 do pobrania

Strona 86 - 89 do pobrania

 

Załącznik nr 18: Projekt budowlany ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu: Sieci kanalizacji sanitarnej Kobylniki

Decyzja + Strona 1 - 20 do pobrania

Strona 21- 55 do pobrania 

Strona 56 - 64 do pobrania

Strona 65 do pobrania

Strona 66 do pobrania

Strona 67 do pobrania

Strona 68 do pobrania

Strona 69 do pobrania

Strona 70 do pobrania

Strona 71 do pobrania

Strona 72 - 73 do pobrania

Strona 74 do pobrania

Strona 75 - 76 do pobrania

Strona 77 do pobrania

Strona 78 do pobrania

Strona 79 do pobrania

Strona 80 do pobrania

Strona 81 do pobrania

Strona 82 - 86 do pobrania

Strona 87 do pobrania

Strona 88 do pobrania

Strona 89 do pobrania

Strona 90 do pobrania

Strona 91 do pobrania

Strona 92 do pobrania

Strona 93 do pobrania

Strona 94 do pobrania

Strona 95 do pobrania

Strona 96 do pobrania

Strona 97 do pobrania

Strona 98 do pobrania

Strona 99 do pobrania

Strona 100 do pobrania

Strona 101 do pobrania

Strona 102 do pobrania

Strona 103 do pobrania

Strona 104 do pobrania

Strona 105 do pobrania

Strona 106 - 108 do pobrania

 

Załącznik nr 19: Opinia geotechniczna: Sieci kanalizacji sanitarnej Kobylniki do pobrania

 

Załącznik nr 20: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Sieci kanalizacji sanitarnej Kobylniki do pobrania

 

Załącznik nr 21: Przedmiar robót: Sieci kanalizacji sanitarnej Kobylniki do pobrania

 

Załącznik nr 22: Projekt budowlany ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu: Sieci wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna

Decyzja + str. 1 - 22 do pobrania

Strona 23 do pobrania

Strona 24 do pobrania

Strona 25 do pobrania

Strona 26 - 28 do pobrania

 

Załącznik nr 23: Projekt budowlany ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu: Sieci wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna – zmiana pozwolenia wraz ze sprostowaniem

Decyzja + Strona 1 - 19 do pobrania

Strona 20 do pobrania

Strona 21 do pobrania

Strona 22 - 35 do pobrania

Strona 36 do pobrania

Strona 37 do pobrania

Strona 38 do pobrania

Strona 39 do pobrania

Strona 40 - 42 do pobrania

 

Załącznik nr 24: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: Sieci wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna do pobrania

 

Załącznik nr 25: Przedmiar robót: Sieci wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego