lupa
Usługi Gospodarka ściekowa

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

 

Sekcja odpowiedzialna za funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków oraz Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Rokietnica. Naszym zadaniem jest też programowanie rozwoju sieci kanalizacyjnej w perspektywie wieloletniej.

 

Oczyszczalnia Ścieków w Bytkowie powstała w 1995 roku, zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy Rokietnica przez nieprzerwanie od prawie 25 lat. W związku z intensywnym rozwojem mieszkalnictwa jej moce przerobowe przestały być wystarczające. Konieczna stała się budowa nowego obiektu. W 2015 roku, dzięki unijnemu dofinansowaniu, w miejsce starej oczyszczalni powstała nowa… Oczyszczalnia po rozbudowie może przyjąć dobowo 2500 m³, szczytowo nawet 3400 m³.

Jest to czyszczalnia mechaniczno – biologiczna. Co to znaczy? Większe zanieczyszczenia zatrzymywane są przez specjalnie do tego celu zaprojektowane urządzenia, natomiast resztę pracy wykonują różnego rodzaju mikroorganizmy tworzące tzw. osad czynny,.

Ścieki na oczyszczalnią docierają siecią kanalizacji sanitarnej oraz są dowożone wozami asenizacyjnymi. Na koniec 2019 r. łączna długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosiła 157,4 km. Sieć jest na bieżąco rozbudowywana i modernizowana. PUK eksploatuje również blisko 80 przepompowni ścieków, w tym 3 przepompownie próżniowo-tłoczne.

 


Teren Oczyszczalni Ścieków w Bytkowie (fot. Adam Michta)

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego