lupa
O nas

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Bytkowie ul. Topolowa 6, 62-090 Rokietnica utworzone zostało w dniu 29 listopada 1996 roku jako spółka, której właścicielem jest w 100% Gmina Rokietnica.

Spółka prowadzi działalność głównie na terenie gminy Rokietnica w zakresie eksploatacji wodociągów i kanalizacji, produkcji i zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, konserwacji i modernizacji urządzeń oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projektowania i wykonawstwa zewnętrznych sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, odbioru odpadów z posesji zamieszkałych i niezamieszkałych oraz utrzymania porządku.

 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego