lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SWZ do pobrania

Załacznik nr 1 do SWZ: Formularz ofertowy do pobrania

Załacznik nr 2 do SWZ: Oświadczenie do pobrania

Załacznik nr 3 do SWZ: Wykaz robót do pobrania

Załacznik nr 4 do SWZ: Wykaz osób do pobrania

Załącznik nr 5 do SWZ: Wzór umowy do pobrania

Załacznik nr 6 do SWZ: Harmonogram rzeczowo-finansowy do pobrania

Załącznik nr 7 do SWZ: Projekt budowalny „Sieć wodociągowa Rostworowo ul. Jesionowa”

Strona 1 - 32 do pobrania

Strona 33 do pobrania

Strona 34 do pobrania

Strona 35 do pobrania

Strona 36 do pobrania

Strona 37 - 39 do pobrania

Załacznik nr 8 do SWZ: STWiOR „Sieć wodociągowa Rostworowo ul. Jesionowa” do pobrania

Załacznik nr 9 do SWZ: Przedmiar robót „Sieć wodociągowa Rostworowo ul. Jesionowa” do pobrania

Załacznik nr 10 do SWZ: Projekt budowalny „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa”

Strona 1 - 60 do pobrania

Strona 61 do pobrania

Strona 62 do pobrania

Strona 63 do pobrania

Strona 64 - 66 do pobrania

Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych do pobrania

Załącznik nr 11 do SWZ: STWiOR „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa” do pobrania

Załącznik nr 12 do SWZ: Przedmiar robót „Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa” do pobrania

Załacznik nr 13 do SWZ: Zobowiązanie podmiotu trzeciego do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego