lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 31.03.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 31.03.2021r.

 

Dnia 31.03.2021r. do Zamawiającego przesłano pytania do zadania: Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w
ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica  

 

Zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuszcza wykonie całej sieci wodociągowej metodą przewiertu sterowanego i zastosowanie rury typu RC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie całej projektowanej sieci metodą bezwykopową (za wyjątkiem miejsc montażu węzłów wodociągowych)  – zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR przewiertem sterowanym rurami wielowarstwowymi SDR 17 PE RC lub PE TS.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego