lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PRZETARG IV SIWZ wraz z załacznikami

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SIWZ do pobrania

 

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy   – załącznik nr 1 do pobrania

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do pobrania

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do pobrania

4. Informacja nt. grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do pobrania

5.  Wzór umowy – załącznik nr 5 do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego