lupa
Dla klienta JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KROK 1 (OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Inwestor składa w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie wniosek o wydanie warunków technicznych (pobierz) przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

Egzemplarz  mapy zasadniczej (nieaktualizowanej) lub mapy do celów projektowych (z punktami wysokościowymi) z wkreślonym planem zagospodarowania nieruchomości(nie jest wymagany na działce o 

  • powierzchni do 1000 m²)  obejmującej teren działki,  oraz przyległej drogi wraz z niezbędnym do wydania warunków uzbrojeniem.

Przedsiębiorstwo określa warunki techniczne przyłączenia zgodnie z normami i przepisami oraz z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rokietnica w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

W terminie 21 dni od daty złożenia wniosku Przedsiębiorstwo sporządza nieodpłatnie warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnejW szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu.

Warunki techniczne ważne są 2 lata od dnia ich sporządzenia.

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego