lupa
Zapytanie ofertowe Wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej dla zadania Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica Pytania o odpowiedzi z dnia 10.06.2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie:

PYTANIE: Proszę o podesłanie zdjęcia miejsca montażu. Jakiego rodzaju jest tam podłoże tj. ocieplenie itp.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że miejsce posadowienia tablicy to klomb (kamyszek, geowłuknina, czysta ziemia), tablica ma być wolnostojąca.

Zdjęcie do pobrania

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego