lupa
Dla klienta faq pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

1. Czy chęć oddania odpadów gabarytowych podczas dwóch terminów wyznaczonych w harmonogramie należy zgłaszać do PUK?

    Odp: NIE, chęci oddania odpadów nie trzeba zgłaszać do PUK. Muszą one zostać wystawione do godziny (najpóźniej) 6 rano w wyznaczonym terminie odbioru.

 

2. Co mogę odwieźć na PSZOK?

Odp: Prosimy zapoznać się z informacjami: (KLIK)

 

 1. Kto może skorzystać/oddawać odpady na PSZOK?

Odp: Odpady na PSZOK mogą oddawać tylko mieszkańcy Gminy Rokietnica, którzy złożyli deklaracje na odbiór odpadów w Urzędzie Gminy w Rokietnicy.

 

 1. Czy mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych mogą oddawać odpady na PSZOK?

Odp: TAK.

 

 1. Czy oddanie odpadów na PSZOK jest płatne?

    Odp: NIE, jest to forma bezpłatnej utylizacji odpadów problemowych/selektywnych w ramach podpisanej deklaracji na odbiór odpadów.

 

 1. Kiedy można przywieźć odpady na PSZOK?

Odp: W godzinach otwarcia PSZOK - (KLIK)

 

 1. W jakich terminach odbywa się odbiór odpadów wielkogabarytowych?

Odp: Zgodnie z harmonogramem - (KLIK)

 

 1. Zagubiłem/am lub nie otrzymałem/am faktury. W jaki sposób mogę ją otrzymać ponownie? Skąd mogę ją pobrać?

Odp: (KLIK) – IBOK. Dostęp do wszystkich faktur mogą Państwo uzyskać poprzez założenie konta na platformie IBOK. Znajdują się tam wszystkie poprzednie faktury lub dla analogowych odbiorców. Można również skontaktować się z BOK tel. 61 8145 743, e-mail: info@puk.com.pl

 

 1. Nie pamiętam/nie wiem czy dokonałem/am opłaty za rachunek. Gdzie mogę to sprawdzić?

    Odp:  (KLIK) – IBOK. Stan/saldo swojego konta w PUK mogą Państwo zweryfikować na bieżąco, logując się do platformy IBOK, która umożliwia stałą kontrolę swoich rozrachunków lub skontaktować się z pracownikami naszego Biura Obsługi Klientów pod nr. tel. 61 8145 743.

 

 1.   Jak  mogę sprawdzić historii odczytów mojego wodomierza/moich wodomierzy?

Odp: (KLIK) – IBOK. Historię odczytów wodomierzy można sprawdzić logując się do platformy IBOK lub skontaktować się z pracownikami naszego Biura Obsługi Klientów pod nr. tel. 61 8145 743.

 

 1. Wykonałem przyłącze wodociągowe/kanalizacji sanitarnej  i chciałbym/chciałabym zgłosić jego odbiór w stanie odkrytym, do kogo muszę się zwrócić?

Odp: Zgłoszenia należy kierować:

- odbiór przyłącza wodociągowego – tel. nr 609 409 699,

- odbiór przyłącza kanalizacji – tel. nr 509 951 954,

lub skontaktować się z pracownikami naszego Biura Obsługi Klientów pod nr. tel. 61 8145 743, , e-mail: info@puk.com.pl

 

 1. Gdzie zgłosić awarię wodociągową/kanalizacji sanitarnej?

Odp: Zgłoszenia należy kierować:

- awaria wodociągowa w godz. 7:00 - 23:00 nr tel. 609 409 699,

- awaria kanalizacyjna w godz. 7:00 - 23:00 nr tel. 509 951 954,

- awarię wodociągową i kanalizacyjną w pozostałych godzinach tj. 23:00 – 7:00 pod nr 502 664 658  lub (61) 81 45 351.

 1. Podczas odbioru odpadów mój pojemnik został uszkodzony. Jak należy to zgłosić?

Odp: W sytuacji, gdy pojemnik został uszkodzony podczas wywozu, należy zgłosić ten fakt do PUK poprzez wiadomość e-mail (info@puk.com.pl) z załączonym zdjęciem uszkodzonego pojemnika i danymi do kontaktu.

 

 1.  W jaki sposób mogę podać stan licznika, aby otrzymać fakturę?

Odp: Stan wodomierza można podać telefonicznie pod numerem telefonu tel. 61 8145 743 lub mailowo na adres  - stanwodomierza@puk.com.pl

 

 1. Zapomniałem/am wystawić worków z odpadami segregowanymi podczas wyznaczonego terminu wywozu. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Odp: Odpady segregowane tj. worki z tworzywami sztucznymi i metalami, makulaturą i szkłem można oddać/odwieźć na PSZOK w wyznaczonych terminach – https://www.puk.com.pl/pszok  lub poczekać na kolejny termin wywozu.

 

 1.  Gdzie mogę zakupić pojemniki na odpady zmieszane/odpady biodegradowalne?

Odp: Nasza Spółka prowadzi sprzedaż pojemników internetowo - (KLIK) lub tradycyjnie poprzez kontakt osobisty w BOK.

 

 1. Gdzie muszę odebrać pierwszy zestaw worków do segregacji odpadów?

Odp: Pierwszy zestaw worków do segregacji odpadów należy odebrać w biurowcu PUK przy ul. Topolowej 6 w godzinach jego urzędowania (pon.-pt. 7:00-15:00) lub na PSZOK w wyznaczonych terminach – (KLIK)

 

 1.  Zabrakło mi worków do odpadów segregowanych/potrzebuje więcej worków na odpady selektywne, co muszę zrobić?

Odp: Worki do segregacji można odebrać w naszym Biurze Obsługi Klienta ul. Topolowa 6 w Bytkowie.

 

 1. Czy mogę oddać/wystawić odpady selektywne w innych workach niż te, które obowiązują? na terenie Gminy Rokietnica (np. worki z innej gminy, zwykłe worki)

Odp: NIE, odpady segregowane można oddawać jedynie w workach do tego przeznaczonych, które można otrzymać w PUK i które są wymiennie/pozostawiane  przy odbiorze odpadów.

 

 1.  Czy na PSZOK mogę oddać części od pojazdu?

Odp: NIE, na PSZOK nie można oddawać części od pojazdu ani jego fragmentów. Można jedynie dostarczyć do 4 opon (bez felg od samochodu osobowego do 3,5 t) na rok na zgłoszonego do deklaracji mieszkańca.

 

 1. Gdzie mogę pozyskać harmonogram odbioru odpadów?

Odp: Pod linkiem (KLIK)

 

 1. Chciałbym/chciałabym przyłączyć się do sieci wodociągowej/sieci kanalizacji sanitarnej, co muszę zrobić?

Odp: Prosimy zapoznać się procedurami pod linkiem:  (KLIK)

 

 1. Zakupiłem nieruchomość i chciałbym podpisać umowę na dostarczanie wody lub/i odprowadzanie ścieków, co muszę zrobić?

Odp:  Prosimy zapoznać się procedurami pod linkiem: (KLIK)

 

 1. Chciałbym/chciałabym założyć dodatkowy wodomierz na cele ogrodowe, jak to zrobić?

Odp: Zasady montażu wodomierza ogrodowego widoczne pod linkiem (KLIK)  Można u nas kupić odpowiedni wodomierz wraz z montażem – (KLIK) lub samemu zakupić/zamontować wg (KLIK)

 

 1.  Założyłem/am odpowiedni (odpowiedni może być też jako odnośnik do warunków) wodomierz do celów ogrodowych, jak mogę go zgłosić do zaplombowania?

Odp:  Zgłoszenia wodomierza do zaplombowania można dokonać poprzez kontakt telefoniczny tel. 61 8145 743 lub mailowo: info@puk.com.pl  lub po zalogowaniu przez IBOK.

 

 1.  Gdzie mogę uzyskać informację o moich rozliczeniach za odbiór odpadów komunalnych? (posesje zamieszkałe, które podpisały deklarację z Gminą)

Odp: W kwestiach rozliczeń za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Rokietnicy.

 

 1. Gdzie mogę uzyskać informację o moich rozliczeniach za odbiór odpadów komunalnych? (posesje niezamieszkałe – jednostki gospodarcze, działki letniskowe, które podpisały nowe umowy z PUK po styczniu 2020)

Odp: W kwestiach rozliczeń za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta tel. 61 8145 743, e-mail: info@puk.com.pl?

 

     28.Ilość osób zamieszkujących posesję uległa zmianie, chciałbym/chciałabym dokonać zmiany w deklaracji, jak to zrobić?
Odp: Celem zmiany deklaracji na odbiór odpadów należy zgłosić się do UG w Rokietnicy http://rokietnica.pl/aktualnosci/odpady-komunalne-dokumenty/

 

 1. Chciałabym/chciałabym podpisać umowę na odbiór odpadów z posesji zamieszkałej, co muszę zrobić?

Odp: Celem podpisania umowy (deklaracji) na odbiór odpadów należy zgłosić się do UG w Rokietnicy. http://rokietnica.pl/aktualnosci/odpady-komunalne-dokumenty/

 

 1.  W jaki sposób należy segregować odpady, co należy do danej frakcji?

Odp: Link do zasad segregacji - (KLIK)

 

 1. Gdzie mogę znaleźć informację o planowanych wyłączeniach wody?

Odp: Komunikaty o zaplanowanych wyłączeniach wody znajdują się na stronie internetowej PUK https://www.puk.com.pl/awarie profilu Facebook PUK, na słupach w rejonie gdzie będzie miało miejsce wyłączenie. Osoby posiadające usługę powiadomień SMS, otrzymują także komunikat o wyłączeniu w tej formie.

 

 1.  Jakie są dostępne formy płatności w biurze PUK?

Odp: Dostępne formy płatności w siedzibie Spółki ul. Topolowa 6 w Bytkowie – gotówka i karta płatnicza. Nie ma możliwości płacenia BLIK.

 

 1. Gdzie znajduje się Biuro PUK?

Odp: Biurowiec PUK znajduje się przy ul. Topolowej 6 w Bytkowie (KLIK)

 1. Gdzie znajdę numer konta do dokonania płatności na poczet faktury za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków?

Odp: Wszyscy klienci PUK posiadają indywidualne numery rachunków bankowych, które są na stałe przypisane do ich konta kontrahenta. Numer ten znajduje się na każdej fakturze.

 

 1. Gdzie znajdę numer konta do dokonania płatności za usługi świadczone przez PUK? (np. projekt, wykonanie przyłącza itp.)

Odp: Numer rachunku bankowego do uiszczenia zapłaty znajduje się na wystawionej fakturze, która dotyczy ww. usługi.

 

36. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o wydanie opinii i warunków technicznych, wykonanie wyceny, sporządzenie umowy?

Odp: Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (w treści wszystkich wniosków) można złożyć do PUK za pomocą:

a) poczty elektronicznej (w formie maila na adres info@puk.com.pl) – wszystkie załączniki muszą być w formie czytelnego i wyraźnego skanu, nie zdjęcia

b) poczty tradycyjnej na adres PUK (wniosek z dołączonymi kserokopiami wymaganych załączników)

c)  na miejscu w biurowcu PUK (jw.)

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego