lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PRZETARG III SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SIWZ do pobrania

1. Formularz ofertowy   – załącznik nr 1 do pobrania

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do pobrania

        3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do pobrania

  4. Informacja nt. grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do pobrania

  5.  Wzór umowy – załącznik nr 5 do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego