lupa
Dla klienta TARYFY 2023 Taryfy Rokietnica 2023/2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rokietnica, zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.68.2022/D2/FK  z dnia 2 maja 2023 roku, od 20 maja 2023 r. obowiązują następujące stawki:

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

       od 20 maja 2023 do 19 maja 2024 roku

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców cena za 1 m³ netto brutto
abonament za 1 m-c
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
Grupa 1-p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,34 13,33
Grupa 2-p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,53 9,21
Grupa 3-p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
7,62 8,23
Grupa 4-p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
3,81 4,11
Grupa 1-e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną  Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,00 8,64
Grupa 2-e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
6,36 6,87
Grupa 3-e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
3,28 3,54
Grupa 4-e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
1,64 1,77
 
Woda przeznaczona do pozostałych celów
Grupa 7 – p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,34 13,33
Grupa 8 - p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,53 9,21
Grupa 7 – e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,00 8,64
Grupa 8 - e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
6,36 6,87
Grupa  – p.poż. Odbiorcy usług – gmina Rokietnica pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
10,75 11,61

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

    od 20 maja 2023 do 19 maja 2024 roku

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców cena za 1 m³ netto brutto
abonament za 1 m-c
Grupa S 1 - p Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
11,12 12,01
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
18,91 20,42
Grupa S 2 - p Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
11,12 12,01
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
15,10 16,31
Grupa S 3 - p Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjnej Cena
[w zł/m³]
11,12 12,01
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
3,81 4,11
Grupa S 1 - e Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, nie będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
11,12 12,01
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
14,57 15,74
Grupa S 2 - e Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
11,12 12,01
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,93 13,96
Grupa S 3 - e Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy) w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną  Cena
[w zł/m³]
11,12 12,01
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
1,64 1,77

 

 

ZAŁĄCZNIK >>> TARYFA

ZAŁĄCZNIK >>> DECYZJA

ZAŁĄCZNIK >>> POSTANOWIENIE

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego