lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r. PRZETARG II PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 24.08.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dn. 2.08.2021 r.

 

W związku z otrzymanymi pytaniami Wykonawcy do przetargu na zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych poniżej udzielamy odpowiedzi na zadane pytania:

 

PYTANIE NR 1: W związku z ogłoszonym przetargiem na zagospodarowanie odposów wielkogabarytowych prosimy o informację czy dostarczone odpady wielkogabarytowe przez Zamawiających będą ewentualnie zanieczyszczone innymi frakcjami odpadów, a jeżeli tak, to w jakim procencie? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że odpady wielkogabarytowe są odbierane przez 3 Zamawiających bezpośrednio od mieszkańców poszczególnych Miast i Gmin i są one bezpośrednio dostarczane na Stację Przeładunkową w Rumianku. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że zdarzają się zanieczyszczenia innymi frakcjami odpadów (np. niekompletny sprzęt RTV i AGD oraz opony czy tworzywa sztuczne), jednakże jest to stosunkowo niewielki stopień zanieczyszczenia.

 

PYTANIE NR 2: Czy w przypadku zanieczyszczenia odpadów wielkogabarytowych Wykonawca będzie miał prawo odmówić ich przyjęcia, a co za tym idzie ich zagospodarowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza odmowy przez Wykonawcę przyjęcia odpadów wielkogabarytowych oraz ich zagospodarowania. Odpady wielkogabarytowe są odbierane przez trzech Zamawiających bezpośrednio od mieszkańców poszczególnych Miast i Gmin i są one bezpośrednio dostarczane na Stację Przeładunkową w Rumianku.

Zamawiający nie mają możliwości ich dosortowania. Z doświadczenia Zamawiających wynika, że odpady wielkogabarytowe nie są mocno zanieczyszczone.

 

PYTANIE NR 3:  W przypadku stwierdzenia, że odpady wielkogabarytowe są zanieczyszczone proszę o podanie procedury sprawdzania odpadów wielkogabarytowych pod względem ich zanieczyszczenia.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie określi szczegółowej procedury sprawdzania odpadów pod względem ich zanieczyszczeń. W przypadku dużego zanieczyszczenia odpadów wielkogabarytowych każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez przedstawicieli Zamawiających.

 

PYTANIE NR 4: Prosimy o informację, czy sprzęt Wykonawcy będzie  mógł być pozostawiony na terenie Stacji Przeładunkowej w Rumianku?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie sprzętu Wykonawcy na terenie Stacji Przeładunkowej w Rumianku, jednakże na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

PYTANIE NR 5: Prosimy o informację czy Wykonawca będzie mógł ewentualnie liczyć na załadunek od padów przez operatora Stacji Przeładunkowej, a jeżeli tak , to za jaką cenę?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że załadunek  odpadów wielkogabarytowych musi odbywać się sprzętem Wykonawcy. Zamawiający nie widzi możliwości załadunku odpadów swoim sprzętem.

 

PYTANIE NR 6: W związku z trwającym okresem wakacyjnym uprzejmie proszę o przedłużenie składania ofert do dnia 1 lub 2 września 2021 r.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 02.09.2021 r. godz. 08:00

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego