lupa
Zapytanie ofertowe Produkcja spotu informacyjnego dla projektu Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica II ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 12.07.2022r.

 

Znak sprawy: 05/ZO/P-N/2022

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. dziękuje za złożenie ofertyna:produkcję spotu informacyjnego dla projektu „Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica” II. RM-DRONE Remigiusz Majchrzak, ul. Legnicka 54/2, 59-216 Spalona za kwotę 4 860,00 zł. brutto (słownie: cztery tysiące złotych osiemset sześćdziesiąt złoty 00/100).

 

 

 

                                                                            

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego