lupa
Inwestycje Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica"

 

W ramach zadania wybudowany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z odcinkami uzupełniającymi kanalizacji grawitacyjnej dla części miejscowości Napachanie. W zakres niniejszego zamierzenia budowlanego wchodzą też przewody podciśnieniowe wraz ze studniami zaworowymi wyposażonymi w zawory podciśnieniowe tłokowe. Sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do końcówki wykonanego wcześniej rurociągu podciśnieniowego, łączącego miejscowości Napachanie i Kobylniki. Ścieki, za pomocą rurociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylniki, trafią do pompowni próżniowo tłocznej PPT Kobylniki, a stąd do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Ścieki z kilku posesji zbierane będą do rurociągów grawitacyjnych biegnących równolegle do rurociągów podciśnieniowych lub będących ich przedłużeniem na końcówkach sieci podciśnieniowej. Zaprojektowane rurociągi, to rurociągi grawitacyjne. Do wykonania zaplanowano 154 szt. przykanalików. Na rurociągach grawitacyjnych zostaną wykonane studnie rewizyjne i przyłączeniowe w liczbie 68 sztuk. Ze względu na zabudowę głównie w pasach drogowych zastosowane zostaną pokrywy mogące przenieść spore obciążenia. Dodatkowo na rurociągach instalowane będą zasuwy sekcyjne do ścieków z obudową podziemną i skrzynką. Wykonane będą studzienki zbiorczo-zaworowe o konstrukcji żelbetowej, w liczbie 57 sztuk zlokalizowane głównie w pasach drogowych, rzadziej na prywatnych posesjach. Ścieki z poszczególnych nieruchomości będą dopływać opisanymi rurociągami grawitacyjnymi do studzienek zbiorczo zaworowych, wyposażonych w kompatybilny ze stosowanymi na istniejącej już sieci podciśnieniowej zawór tłokowy lub membranowy, sterowany mechanizmem pneumatycznym. Po dopłynięciu około 40 dm³ ścieków mechanizm będzie się otwierał i ścieki wraz z powietrzem tłoczone będą do rurociągu podciśnieniowego, a dalej do pompowni. Zaprojektowano również wykonanie 3 automatycznych jednostek napowietrzających- aeratorów zasilanych z sieci energetycznej, w szafkach wolnostojących z fundamentem. W celu poprawy działania całego systemu podciśnieniowego w aglomeracji Rokietnica zakres zamówienia przewiduje również dostawę, montaż i uruchomienie 6 automatycznych jednostek napowietrzających we wskazanych punktach istniejącej sieci podciśnieniowej. W ramach zadania inwestycyjnego wykonana zostanie też dostawa (wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem) zdalnych modułów monitorujących GSM pracę zaworów podciśnieniowych w ilości 57 sztuk na sieci projektowanej oraz 17 sztuk we wskazanych punktach na sieci podciśnieniowej istniejącej, w celu poprawy działania całego systemu podciśnieniowego w aglomeracji Rokietnica. Dane zebrane z modułów monitorujących będą przekazywane do centrali stanowiska wizualizacyjnego, które również zostanie wykonane w ramach zadania. Inwestycja przewiduje dostarczenie urządzenia ciśnieniowego na podwoziu jezdnym do czyszczenia sieci kanalizacyjnej, ze zbiornikiem wody o pojemności min. 400 l, z silnikiem spalinowym z rozruchem elektrycznym, pompą ciśnieniową min. 150 bar, bębnem z wężem ciśnieniowym o długości minimum 60 m, bębnem z wężem napełniającym o długości minimum 50 m.

 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w ramach postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma „INSBUD” z Tarnowa.

 

Umowna wartość inwestycji to 3.042.340,41 zł. Okres gwarancji wyniesie 60 miesięcy.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego