lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r. PRZETARG II SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SWZ do pobrania

Załacznik nr 1: Wzór Umowy (z załącznikami)  do pobrania

                         Załącznik nr 1 do Umowy do pobrania

                         Załącznik nr 4 do Umowy do pobrania

Załacznik nr 2: Wzór Formularza ofertowego do pobrania

Załacznik nr 3: Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby do pobrania

Załacznik nr 4: Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu do pobrania

Załacznik nr 5: Wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej do pobrania

Załacznik nr 6: Wzór wykazu wykonanych dostaw / usług / robót do pobrania

Załacznik nr 7: Wzór zastrzeżenia niejawności przekazywanych informacji do pobrania

Załacznik nr 8: Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego