lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PRZETARG II UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dnia 17.08.2020r.
ZP.271.8.2020

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
 


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica”

PRZETARG II

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że  prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.


Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt 4 ustawy PZP.

 

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                              

Z poważaniem

Michał Wieland 

Prezes Zarządu

 

 

Sprawę prowadzi: Monika Chołody, tel. 695-001-599

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego