lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wraz z leasingiem dwóch samochodów elektrycznych typu VAN PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ

z dokonania otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

 

„Dostawa wraz z leasingiem dwóch samochodów elektrycznych typu VAN”.

 

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA:  300 000,00 zł brutto w tym:

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Zasięg dla cyklu mieszanego wg WLTP (dla w pełni naładowanego akumulatora)

Okres gwarancji

1.

ProMobil Fleet Sp. z o.o.

ul. Bystra 7

61-366 Poznań

272 155,66

od 120 – 159 km

24 miesiące

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego