lupa
Inwestycje Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

 

"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica"

 

W ramach zadania wybudowany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków oraz kanałami bocznymi doprowadzonymi do granicy nieruchomości w miejscowości Krzyszkowo, gmina Rokietnica. Ścieki grawitacyjnie trafiać będą do zaprojektowanych 4 przepompowni ścieków:

 

  • główna P1, pompująca ścieki do studni rozprężnej w ulicy Głównej w Krzyszkowie,
  • główna P2, z której ścieki odprowadzane będą do studni rozprężnej w ulicy Jarzębinowej w Krzyszkowie,
  • lokalna P1 - ścieki trafiać będą do studni rozprężnej w ulicy Polnej w Krzyszkowie,
  • lokalna P2 - ścieki będą trafiać do istniejącej już studni rozprężnej w ulicy Głównej w Krzyszkowie.

 

Następnie rurociągiem grawitacyjnym ścieki spławiane będą do istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Jodłowej w Rostworowie, a stąd do oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Całkowita długość projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie 7,815 km. Wykonane zostaną również kanały boczne grawitacyjne w liczbie 399, wyprowadzone do granicy działek planowanych do podłączenia nieruchomości. Ich łączna długość wyniesie 1,68 km. Całkowita długość rurociągu tłocznego natomiast (we wszystkich zaprojektowanych średnicach) wyniesie 1,3545 km. Na kanale grawitacyjnym zaprojektowane zostały betonowe studnie rewizyjne.

 

 

"Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica"

Dwie główne przepompownie ścieków zostaną wykonane z polimerobetonowym zbiornikiem. Teren pompowni głównych zostanie ogrodzony płotem systemowy i utwardzony poprzez ułożenie kostki brukowej. Przy zbiornikach pompowni zostaną zamontowane stopy do żurawia słupowego mobilnego o udźwigu 350 kg, długości ramienia 1585 mm i wysokości maksymalnej całkowitej 3,5 m, z liną kwasoodporną o długości 15 mb i o obrocie ręcznym 360 stopni. Dwie przepompownie lokalne natomiast: ze zbiornikiem polimerobetonowym.

 

Wykonawcą inwestycji, wyłonionym w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma KANWOD z Goliny.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego