lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 20.05.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 24.05.2021r.

Dnia 20.05.2021r. do Zamawiającego przesłano pytania do zadania: „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”

Zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1:

W zapytaniu jest wyraźne wskazanie na karty magnetyczne i konieczność zapamiętywania informacji o odbiorach również na karcie. Jako karty magnetyczne ogólnie przyjmuje się karty z paskiem magnetycznym na których zapis dużej ilości informacji nie jest możliwy. Informacje można zapisywać na kartach z pamięcią, ale nie są to karty magnetyczne. Na ile warunek kart magnetycznych jest wiążący i czy można zastosować inną technologię kart zbliżeniowych np. Mifare?

Zapis na kartę bardzo zwiększa koszty systemu. Standardowe (tanie) karty mają tylko 1 kB pamięci co doskonale sprawdza się w systemach billingowych (np. wyciąg narciarski), ale w systemach gdzie informacji jest więcej (odbiory odpadów) jest to stanowczo zbyt mało. Na rynku są dostępne karty z większą pamięcią, ale ich koszt jest wyraźnie wyższy, a stosowany system „Zaprojektuj i wybuduj” preferuje rozwiązania tańsze, które jednak w krótkim czasie uwidocznią swoje wady.

Dodatkowo pamięci w kartach nie są specjalnie szybkie co naraża system na problemy błędy wynikające z niewłaściwej obsługi (np. zbyt szybkie oddalenie karty od czytnika).

Odpowiedź:

Karty magnetyczne mają służyć tylko do identyfikacji posesji z której dostarczane są odpady na PSZOK. Dane o terminach, ilościach, rodzajach przekazanych odpadów, pozostających limitach dla danej posesji mają być zapisywane/archiwizowane przez dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie na laptopie i wskazanym serwerze.

 

Pytanie nr 2:

Jaką rolę w systemie będzie pełnił tablet? Będzie używany do rejestracji odręcznego podpisu przez mieszkańca, będzie służył do rejestracji odbioru, czy też będzie pełnił jakąś inną funkcje?

Odpowiedź:

Tablet (pad) ma za zadanie: odczyt karty magnetycznej (identyfikacja posesji), wprowadzenie ilości i rodzaju odpadów oddanych przez właściciela posesji - ręczne wprowadzenie informacji poruszającego się po placu PSZOK pracownika i przekazywaniu ich do archiwizacji (twardy dysk laptopa i wskazany serwer).

 

Pytanie nr 3:

Dostęp do systemu przez Internet dotyczy osób obsługujących odbiór odpadów (np. pracownicy UG, kierownictwo PSZOK) czy mieszkańców?

Odpowiedź:

Dostęp przez Internet ma być trzy poziomowy: administrator (wyznaczony pracownik/pracownicy Zamawiającego), obsługa (pracownicy PUK i UG) i właściciel posesji (np. po zalogowaniu podając nr karty, adres posesji  otrzyma informację o poziomie limitu ilości odpadów jakie może jeszcze dostarczyć w danym roku).

 

Pytanie nr 4:

W jaki sposób będą przekazywane dane o nieruchomościach. W naszej opinii najlepszym sposobem jest odczyt danych z systemu rozliczeniowego z Urzędu Gminy. Alternatywą jest wprowadzanie ręczne danych przez pracowników PSZOK, ale z naszych doświadczeń wiemy, że generuje to wiele problemów. Jeżeli przewidywanym źródłem danych o nieruchomościach jest system Urzędu Gminy to prosimy o podanie jego nazwy.

Odpowiedź:

Wczytywanie bazy danych (posesji) poprzez export pliku z EXCEL (ZAWIERAJĄCE INFORMACJE : GMINA, MIEJSCOWOŚĆ, ULICA,NR. DOMU (POSESJI,MIESZKANIA,NR. DZIAŁKI) ILOŚĆ OSÓB ZDEKLAROWANYCH).

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego