lupa
Inwestycje Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica Modernizacja systemu transportu ścieków - budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, gm. Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

"Modernizacja systemu transportu ścieków - budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo, gm. Rokietnica"

 

Przedmiotem projektu jest budowa pompowni ścieków w miejscowości Mrowino, wraz z rurociągiem tłocznym, transportującym ścieki do oczyszczalni ścieków w miejscowości Bytkowo. Warunki geotechniczne podłoża określono na podstawie przeprowadzonych wierceń i badań makroskopowych podłoża.

 

Rurociąg grawitacyjny

Całkowita długość sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej to 137,00 m. Na sieci zostaną zbudowane betonowe studnie rewizyjne w ilości 8 sztuk. Przejście sieci kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową będzie wykonane metodą przewiertu, którego długość wyniesie 17,00 m.

 

Rurociąg tłoczny

Całkowita długość rurociągu tłocznego to 3610,10 m. Rurociąg tłoczny z projektowanej pompowni ścieków włączony zostanie do studni rozprężnej na terenie oczyszczalni ścieków w Bytkowie. Na rurociągu tłocznym wykonane zostaną trzy zespoły odpowietrzająco - napowietrzające, zabudowane w kompletnej obudowie wraz z włazem.

 

Pompownia ścieków

Zadanie przewiduje budowę przepompowni ścieków o wydajności ok. 50 m3/h z jej wyposażeniem, uruchomieniem, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu. Zamówienie przewiduje również dostawę agregatu prądotwórczego dla projektowanej przepompowni ścieków, na podwoziu jezdnym, o mocy 100 kVA, silnik diesla, prądnica z AVR-em.

 

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, jest firma KANWOD z Goliny.

 

Umowna wartość inwestycji to 2.737.245,08 zł. Okres gwarancji wyniesie 60 miesięcy.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego