lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 22.07.2021r.

 

PROTOKÓŁ

z dokonania otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

 

„Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica”

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

Koszt eksploatacji zamówienia związany z dojazdem do miejsca Instalacji (w

rozumieniu art. 30 ustawy o odpadach)

1

Henryk Sienkiewicz ALKOM Firma Handlowo-Usługowa

ul. Falista 6/1

62-249 Poznań

Adres do korespondencji:

ul. Północna 1

67-719 Poznań

275 097,60

do 80 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego