lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 25.05.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 27.05.2021r.

Dnia 25.05.2021r. do Zamawiającego przesłano pytania do zadania: „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”

Zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie nr 1: Zamawiający w odpowiedzi na pierwsze pytanie zawarł stwierdzenie „...na laptopie i wskazanym serwerze”. W zapytaniu ofertowym brakuje pozycji serwera. Czy należy przez to rozumieć, że serwer istnieje i nie jest pozycją wchodzącą w zakres postępowania przetargowego, ale będzie możliwość jego wykorzystania?

Odpowiedź: Serwer istnieje i jego zakup, montaż nie jest pozycją wchodzącą w zakres postępowania przetargowego. Dostarczone oprogramowanie przez Wykonawcę dotyczące obsługi PSZOK będzie miało za zadane przesyłać dane na istniejący serwer.

 

Pytanie nr 2: Jeżeli serwer istnieje to czy można go będzie wykorzystać jako serwer do dostępu Internetowego? Jeżeli tak to serwer taki musi spełniać m.in. następujące warunki:

 1. posiadać stały, publiczny adres IP
 2. posiadać możliwość uruchomienia na nim serwisu internetowego (np. IIS)
 3. być dostępny 24/7 i właściwie chroniony przed potencjalnymi atakami

Odpowiedź: Tak istnieje możliwość wykorzystania serwera jako dostępu do internetu i spełnia on wszystkie podane w pytaniu warunki.

 

Pytanie nr 3: Prosimy o informację jaka jest lokalizacja serwera w budynku PSZOK (połączony siecią LAN) czy zewnętrzna lokalizacja (Internet)?

Odpowiedź: Serwer nie jest zlokalizowany w kontenerze socjalno-biurowym PSZOK tylko w pomieszczeniu (serwerownia) innego budynku zlokalizowanego w odległości ok. 150 m od PSZOK. Na dzień dzisiejszy jest wykonane połączenie światłowodem pomiędzy kontenerem PSZOK a serwerownią (internet, przesył danych z kamer do nagrywarek). Następnie serwerownia ma dostęp do internetu za pomocą przyłącza światłowodowe (z drogi publicznej).

 

Pytanie nr 4: W jaki sposób tablet będzie przekazywał informacje do laptopa/serwera ? Możliwe są dwa rozwiązania:

 1. Sieć WiFi - jeżeli będzie wykorzystywana do tego sieć WiFi to konieczne jest zbudowanie właściwej infrastruktury (sieć LAN, Access Pointy). Infrastruktura nie jest wymieniona w przetargu - czy można przyjąć, że istnieje i będzie spełniała warunki dostępu do WiFi z wszystkich miejsc przyjmowania odpadów?
 2. sieć komórkowa - jeżeli będzie wykorzystywana sieć komórkowa to:
 1. czy w lokalizacji PSZOK istnieje dobry zasięg zapewniający sprawne działanie systemu?
 2. konieczne będzie uwzględnienie przez Zamawiającego opłaty dostępowej (abonament/karta...)

Odpowiedź: Tabled (PAD) będzie przekazywał informacje do laptopa/serwera za pomocą sieci WiFi. Wykonawca musi przewidzieć zbudowanie właściwej infrastruktury np. poprzez odpowiedni ruter, anteny zewnętrzne, wzmacniacze itd.

 

Pytanie nr 5: Czy tablet używany przez pracowników PSZOK, objęty opracowaniem, będzie narażony na fizyczne i mechaniczne uszkodzenia np. : woda, brud, uderzenia itd. Cena dobrze zabezpieczonego tabletu jest kilkukrotnie wyższa niż tabletu do zastosowań biurowych. W zapytaniu ofertowym nie znaleźliśmy informacji o wymaganym stopniu ochrony. Czy są jakieś twarde warunki odporności, które muszą być spełnione?

Odpowiedź: Tabled (PAD) musi mieć stopień ochrony obudowy min. IP65 i spełniać standard nie gorszy niż MIL-STD-810 (odporność na upadek z min. 1.8m, wstrząsy i wibracje). Bateria urządzenia musi wytrzymać minimum 8 godzin pracy bez ładowania.

 

Pytanie nr 6: Czy Wykonawca w wycenie musi uwzględnić : podtrzymanie napięcia dla serwera, urządzenie do tworzenia kopii zapasowych, program antywirusowy. Czy wykracza to poza zakres objęty Zamówieniem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podtrzymanie napięcia dla serwera, urządzenie do tworzenia kopii zapasowych, program antywirusowy są poza zakresem objętym Zamówieniem.

 

Pytanie nr 7: Ze względu na brak dostępności na rynku prasokontenerów o pojemności od 32 do 40m3 czy Zamawiający dopuszcza zmianę na prasokontenery o mniejszej pojemności do 23 m3

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisane w PFU na str. 41 parametry prasokontenerów na:

 1. 13 3) 2 szt. – zadaszone prasokontenery typu monoblok o pojemności komory gromadzenia odpadów minimum 23 m3 do odpadów komunalnych (papier, tektura, tworzywa sztuczne opakowaniowe, głównie PET, folie). Parametry:
 • hakowy system załadunku 1570 mm, hak zaczepowy pręt ø 50 mm, gat. St355,
 • rolki zewnętrzne,
 • czas cyklu prasowania - max. 120 s,
 • moc silnika - min. 5,5 kW,
 • kontrola napełnienia 75 i 100%,
 • hak tylny umożliwiający manewrowanie urządzeniem,
 • elektroniczny czujnik poziomu oleju,
 • kolor – RAL 6018.
Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego