lupa
Dla klienta JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KROK 5 (PODPISANIE UMOWY)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Po podpisaniu protokołu odbioru Inwestor składa  do P.U. K. Sp. z o. o. wniosek (pobierz) o  zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków.

Po podpisaniu ( w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku) w/w umowy PUK Sp. z o.o. w Bytkowie w ciągu siedmiu dni roboczych uruchamia wykonane przyłącze i instaluje na własny koszt wodomierz główny.

Niespełnienie wymienionych warunków stanowić będzie rezygnację z dostaw wody i/lub odbioru ścieków.

Wykonanie przyłącza bez zezwolenia będzie traktowane jako nielegalny pobór wody i/lub odprowadzania ścieków.

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego