lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ

z dokonania otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

„Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica”

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 270 000,00 zł. brutto

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

 

ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr. Henryk Sienkiewicz  

Ul. Falista 6/1

61-249 Poznań

 

459 000,00 zł.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego