lupa
Zapytanie ofertowe Wydruk folderu informacyjnego w ramach zadania Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo,  27-06-2022

Znak sprawy: 04/ZO/P-N/2022

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że na zadanie:wydruku folderu informacyjnego w ramach zadania pn. „Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica”. Informujemy, że wybrana została oferta z najniższą ceną: Anidruk Robert Walczak z ofertą za kwotę 3 567,00 zł. brutto (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100)

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego