lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica PRZETARG III Pytania i odpowiedzi

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

04.09.2020r.

 

Do Zamawiającego skierowano zapytana, zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:

 

Pytanie 1: Zamawiający w pkt 7.1 ust. 1) wskazuje, że Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

Natomiast w załączniku numer 3 do SIWZ Zamawiający wskazuje w „oświadczeniu dotyczącym Wykonawcy" - pkt 2, że Wykonawca ma złożyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

W związku z powyższym proszę o doprecyzowanie i ujednolicenie zapisów SIWZ i załącznika numer 3. Proszę o jednoznaczne wskazanie, których punktów z art. 24 ust. 5 dotyczy wykluczenie potencjalnego Wykonawcy.

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 zgodnie z zapisami w SIWZ. W związku z powyższym zamieszczony został skorygowany załącznik numer 3 do SIWZ.

 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 
Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego