lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów selektywnie zbieranych: tworzywa sztuczne z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rokietnica SWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

SWZ do pobrania

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy do pobrania
Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i dotyczące braku podstaw do wykluczenia do pobrania
Załącznik nr 3. Wzór umowy do pobrania

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego