lupa
Zamówienia publiczne Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) na terenie Gminy Rokietnica PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ

z dokonania otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

„Dostawa wodomierzy, modułów radiowych (nakładek) na terenie Gminy Rokietnica”

KWOTA PRZEZNACZONA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: 430 500,00 zł. brutto

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

 

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

„REM KĘPNO” SP. Z O.O.

UL. BRUKOWA 4

63-645 ŁĘKA OPATOWSKA

 

405 703,20 zł.

2

APATOR POWOGAZ S.A.

Ul. KLEMENSA JANICKIEGO 23/25

60-542 POZNAŃ

 

420 629,00 zł.

 

Z powżaniem,

Prokurent

Agnieszka Kluczewska-Zubel

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego