lupa
Zapytanie ofertowe PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 14.01.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 15.01.2021r.

Znak sprawy: 1/ZO/2021

Do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE NR 1: Zamawiający określił warunek zdolności zawodowej w zakresie wymaganego zespołu inspektorów nadzoru, czy każdy z inspektorów ma posiadać uprawnienia bez ograniczeń?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że każdy z inspektorów nadzoru musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń.

 

PYTANIE NR 2: Zgodnie ze wzorem umowy par. 3 pkt. 4. 4) a) inspektor nadzoru jest zobowiązany do codziennego wizytowania budowy/ budów i wg punktu 4d) dokumentowanie wizyt wpisem do dziennika budowy.

Dziennik budowy w trakcie prowadzenia robót jest w posiadaniu Kierownika Budowy i nie zawsze może być dostępny dla inspektora nadzoru, czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokumentowania codziennych wizyt w innej formie np. poprzez podpisywanie listy obecności w siedzibie Zamawiającego ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza dokumentowanie codziennych wizyt poprzez podpisywanie listy obecności w siedzibie Zamawiającego jednakże wizyty te muszą być potwierdzone przesłanym e-mail dla każdej budowy z osobną dokumentacją fotograficzną (kilka zdjęć) i opisem w kilku zdaniach wykonanych w danym dniu robót.

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego