lupa
Dla klienta TARYFY 2024 Taryfy Poznań 2023/2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy,

 zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy miasta Poznań (Poznań w obrębie ulic Biwakowej, Podjazdowej, Admirała Józefa Unruga, Burtowej i Bojerowej), zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.76.2022/D2/FK z dnia 5 maja 2023 roku, od 01 czerwca 2024  r. obowiązują następujące stawki:

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

       od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 roku

 

 

         
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ   od 01 czerwca 2024
do 31 maja 2025 roku
Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców cena za 1 m³ netto brutto
abonament za 1 m-c
         
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
Grupa 1-p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,62 6,07
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,45 13,45
Grupa 1-e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną  Cena
[w zł/m³]
5,62 6,07
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,07 8,72
         
         
Woda przeznaczona do pozostałych celów
Grupa 7 – p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,67 6,12
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,45 13,45
Grupa 7 – e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
5,67 6,12
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,07 8,72
Grupa  – p.poż. Odbiorcy usług – gmina Rokietnica pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. Cena
[w zł/m³]
5,67 6,12
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
10,82 11,69
 

 

 

ZAŁĄCZNIK >>> TARYFA

ZAŁĄCZNIK >>> DECYZJA

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego