lupa
Dla klienta TARYFY 2023 Taryfy Poznań 2023/2024

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Szanowni Mieszkańcy,

 zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy miasta Poznań (Poznań w obrębie ulic Biwakowej, Podjazdowej, Admirała Józefa Unruga, Burtowej i Bojerowej), zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu decyzją nr PO.RZT.70.76.2022/D2/FK z dnia 5 maja 2023 roku, od 01 czerwca 2023 r. obowiązują następujące stawki:

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

       od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku

Oznaczenie grupy Opis taryfowej grupy odbiorców cena za 1 m³ netto brutto
abonament za 1 m-c
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich
Grupa 1-p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,34 13,33
Grupa 1-e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną  Cena
[w zł/m³]
5,59 6,04
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,00 8,64
         
Woda przeznaczona do pozostałych celów
Grupa 7 – p Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
12,34 13,33
Grupa 7 – e Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną drogą elektroniczną Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
8,00 8,64
Grupa  – p.poż. Odbiorcy usług – gmina Rokietnica pobierająca wodę na cele przeciwpożarowe zgodnie z art. 22 pkt 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w 2 miesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. Cena
[w zł/m³]
5,64 6,09
Opłata abonamentowa
[w zł/m-c]
10,75 11,61

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

       od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku

Oznaczenie grupy

Opis taryfowej grupy odbiorców

Cena brutto

[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej brutto
[w zł/m-c]

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi lub celów rolniczych

na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich

G 1 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesiąc, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,19

9,95

G 1 - e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu zarówno wody jak i w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,19

6,81

Woda przeznaczona do celów farmaceutyczno-spożywczych,

produkcji napojów lub artykułów spożywczych

G 5 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,22

9,95

G 5 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nie będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów farmaceutyczno-spożywczych, produkcji napojów lub artykułów spożywczych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,22

6,81

Woda przeznaczona do pozostałych celów

G 7 – p

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej

5,25

9,95

G 7 – e

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wodomierza głównego służącego rozliczeniu wody w okresie 2 miesięcy, faktura doręczona drogą elektroniczną

5,25

6,81

G  – p.poż.

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do celów z art. 22 u.z.z.w., rozliczenie w okresie 2 miesięcy, faktura doręczana w formie tradycyjnej 

5,25

8,22

 

 

 

ZAŁĄCZNIK >>> TARYFA

ZAŁĄCZNIK >>> DECYZJA

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego