lupa
Dla klienta JAK PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI KROK 3 (BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia robót, wykonawca zgłasza termin rozpoczęcia robót (pobierz) i ustali z PUK Sp. z o.o. w Bytkowie terminy:

  • włączenia przyłącza do czynnej gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
  • odbioru technicznego przy otwartym wykopie.

Inwestor wykonuje przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne na własny koszt, przez firmę uprawnioną do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych podczas wykonywania powyższych prac.

Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Odbiorcy usług.

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego