lupa
Zapytanie ofertowe Produkcję eko-gadżetów w ramach zadania Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica II ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

                                                                                                                                                                 Bytkowo,  12-07-2022

 

 

Znak sprawy: 06/ZO/P-N/2022

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. dziękuje za złożenie oferty na:produkcję eko-gadżetów dla projektu „Rozbudowa PSZOK w Bytkowie, gm. Rokietnica” II. Informujemy, że wybrana została oferta z najniższą ceną: MIKODRUK COMPUTER s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk, ul. Ptolemeusza 23, 62-800 Kalisz za kwotę 9 286,50 zł. brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych dwieście osiemdziesiąt sześć złotych 50/100).

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego