lupa
Zamówienia publiczne Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica, Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 18.12.2020r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 22.12.2020r.

 

Do Zamawiającego skierowano pytanie.

Zamieszczamy treść pytania wraz z odpowiedzią:

 

PYTANIE NR 1:

Czy opis techniczny dotyczący przebudowy pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach od ul. Karolewskiej do granic miejscowości polegający na budowie chodnika, nie ma być brany pod uwagę w wycenie przedmiotowej inwestycji jaką jest budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica?

ODOPWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że opis techniczny od strony 22 do 28 „Projektu budowlanego ze Starostwa Powiatowego w Poznaniu: Sieć wodociągowa Kobylniki, ul. Szkolna – zmiana pozwolenia wraz ze sprostowaniem” stanowi załącznik do decyzji z Urzędu Gminy w Rokietnicy nr RI.7230.757.2019 z dnia 03.01.2020r.

W związku z powyższym informujemy, że nazwa „Przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w Kobylnikach od ul. Karolewskiej do granic miejscowości polegający na budowie chodnika”– stanowi nazwę zadania Gminnego.

Gmina Rokietnica jako załącznik do decyzji dołącza kopię z projektu wykonawczego w tym przypadku budowy chodnika.

Zamawiający informuje, że Wykonawca "sieci wodociągowej Kobylniki, ul. Szkolna wraz ze zmianą pozwolenia na budowę" w razie konieczności naruszenia chodnika musi się kierować „konstrukcją nawierzchni”. 

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego