lupa
Zamówienia publiczne Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r. PRZETARG II ZMIANA SWZ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

zmiana

specyfikacja warunków zamówienia

DOTYCZY:

usług pn.:

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych wielkogabarytowych w okresie od września 2021r. do 31.12.2021r.

Nr postępowania: ZP.271.9.2021

 

INFORMUJEMY, ŻE SWZ ZMIENIONO W:

 

 

PKT. XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

PRZED ZMIANĄ:

  1.      Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 28 wrzesień 2021r.

PO ZMIANIE:

  1.       Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 01 październik 2021r.

 

 

 

PKT. XV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

PRZED ZMIANĄ:

1. Oferty należy składać do dnia 30.08.2021r. do godz. 08:00.

 

PO ZMIANIE:

1. Oferty należy składać do dnia 02.09.2021r. do godz. 08:00.

 

 

PKT. XVI TERMIN OTWARCIA OFERT

PRZED ZMIANĄ:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2021r. o godz. 08:15, nastąpi z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.

 

PO ZMIANIE:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2021r. o godz. 08:15, nastąpi z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na miniPortalu.

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego