lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

PROTOKÓŁ

z dokonania otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie zadania pn.

„Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto

1

 

Exalo Drilling Spółka Akcyjna

ul. Plac Stanisława Staszica 9, 64-920 Piła

Adres do korespondencji

Odział Diament w Zielonej Górze

ul. Naftowa 3a, 65-705 Zielona Górna

 

2 278 595,81 zł.

 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Michał Wieland

 

 

 

 

 

 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego