lupa
Zamówienia publiczne „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie” realizowaną w formule „zaprojektuj i wybuduj” w formule zaprojektuj i wybuduj PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 19.01.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 21.05.2021r.

 

Dnia 19.05.2021r. do Zamawiającego przesłano pytanie do zadania: „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytkowie”

 

Zamieszczamy treść pytania wraz z odpowiedziami:

PYTANIE: Na podstawie PFU, będącego integralną częścią dokumentacji przetargowej, w zakresie rozwiązań dotyczących kanalizacji deszczowej w punkcie 2.10 - wody opadowe i roztopowe należy powierzchniowo odprowadzić na przyległe tereny zielone. Zgodnie z naszą wiedzą wody z nawierzchni utwardzonych należałoby wstępnie oczyścić i odprowadzić do zbiornika odparowującego lub sieci kanalizacji deszczowej. Prosimy o potwierdzenie, że zapis dotyczący odprowadzenia wód opadowych powierzchniowo na przyległe tereny zielone dotyczy wyłącznie wód odprowadzanych z dachów budynków a wody z powierzchni utwardzonych należy po wstępnym oczyszczeniu odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że wody opadowe i roztopowe należy odprowadzić spadkami na tereny zielone zgodnie z zapisami PFU.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego