lupa
Zapytanie ofertowe PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II i Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

10.09.2019r.

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. informuje, że w zapytaniu ofertowym dotyczącym pełniniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.  „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II" i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica cz. nr II” wybrana została oferta z najniższą ceną: KONTRAKT PLAN, Artur Roykowski, ul. Wiosenna 29, 60-185 Skórzewo za kwotę: 61 254,00 zł. (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 00/100) brutto.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego