lupa
Inwestycje Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

 

 

Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska podpisał prezes Spółki Bogdan Małecki. Wydarzenie miało miejsce 7 września 2016 roku w Warszawie. PUK jest drugą taką spółką w Polsce, więc sukces jest ogromny.

                                                        

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Dotacja, którą otrzymał PUK jest rekordowa dla Spółki. Wyniosła ona 10 609 906,63 zł. Całkowity koszt realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” wyniesie 20 363 654,52 zł. Cała inwestycja ma się zaś zakończyć do 30 czerwca 2019 roku. –To bardzo ważne wydarzenie, ponieważ jesteśmy pierwszą Spółką w Polsce, która złożyła wniosek o otrzymanie tej dotacji i drugą w kolejności, która taką umowę podpisała – podkreśla prezes Bogdan Małecki.

Nie da się ukryć, że to naprawdę ogromny sukces Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i należy się z niego cieszyć. Pieniądze więc już są, a teraz pozostało już tylko działać, ponieważ czerwiec 2019, kiedy to projekt ma być zakończony, jest coraz bliżej. A tymczasem czas powiedzieć o tym, jakie inwestycje znalazły się w planach projektu.

 

 

Co (i gdzie) powstanie?

 

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rokietnica” mają powstać 24 km sieci kanalizacji sanitarnej, 0,32 km sieci wodociągowej. Oprócz tego finansowo wsparta ma być także Stacja Uzdatnia Wody.

Kanalizacja sanitarna ma powstać w Krzyszkowie (10,85 km wraz z czterema pompowniami) do końca grudnia 2016 roku oraz w Napachaniu (budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej wraz z wytykami o łącznej długości 6,28 km) do końca roku 2017.

Kolejną inwestycją będzie modernizacja systemu transportu ścieków, która ma polegać na budowie kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo- oczyszczalnia Bytkowo. Ma powstać 3,8 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią. Planowany czas zakończenia tej inwestycji to koniec 2017 roku.

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (wraz z wytykami) ma również powstać na Osiedlu Spokojnym w Rokietnicy. Tutaj planowana jest budowa 3,07 km sieci kanalizacyjnej i 320 m sieci wodociągowej a czas oddania inwestycji do użytku to także koniec 2017 roku.

Inwestycją, którą Spółka już zakończyła jest Przebudowa Przepompowni Wodociągowej na Stację Uzdatniania Wody przy ulicy Szkolnej w Rokietnicy wraz z nowym ujęciem składającym się z dwóch studni trzeciorzędowych głębokości około 165 m. Koszt wykonanej inwestycji, która została zakończona wiosną bieżącego roku to około 2 000 000 zł.

 

 

Ważny będzie efekt ekologiczny

 

Czym jest efekt ekologiczny? Najprościej mówiąc jest to wskaźnik, który w mierzalny sposób określa pozytywny wpływ danego projektu na środowisko. Chodzi więc o zauważalną zmianę, dzięki której będzie można dostrzec poprawę stanu środowiska i związanego z ochroną środowiska poziomu życia mieszkańców, których będzie dotyczyć realizowany projekt.

W wyniku efektu ekologicznego w Gminie Rokietnica do sieci kanalizacyjnej ma przyłączyć się 1 095 mieszkańców. Zwiększą się także o około 250 000 m³ rocznie możliwości dostawcze wody na teren Gminy Rokietnica, co pozwoli zaspokoić dodatkowo potrzeby około 1000 mieszkańców. Uzdatnianie wody jest procesem niezwykle ważnym, ponieważ ma na celu doprowadzenie wody stanu zgodnym z obowiązującymi przepisami, kiedy to można z niej korzystać bez obawy o stan swojego zdrowia.

 

 

 

 

 

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego