lupa
Zamówienia publiczne MODERNIZACJA SUW ŻYDOWO PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 21.07.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 23.07.2021r.

 

Do Zamawiającego skierowano pytania.

Zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

PYTANIE NR 1:

W projekcie wykonawczym zapisano informację o dociepleniu dachu styropianem EPS100

natomiast w przedmiarze zaś opisano jako styropian XPS. Jaki materiał należy przyjąć do

wyceny?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że na dachu należy stosować styropian EPS100.

 

PYTANIE NR 2:

W projektach nie ma informacji o opasce betonowej w około budynku natomiast w

przedmiarze znajduję się taki zakres.

Czy zgodnie z przedmiarem należy wykonać betonową wylewkę wokół budynku czy może

należy wykonać ją z kostki betonowej? Jakie wymiary oraz warstwy należy przyjąć?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że w około budynku należy wykonać opaskę o szerokości 60 cm z kostki betonowej na podbudowie piaszczystej.

Kolejność warstw:

 - kostka betonowa gr. 6cm

 - podsypka piaskowa 5cm

 - podbudowa z pospółki gr. 15cm

 - grunt rodzimy

 - obrzeże betonowe 4x20cm na chudym betonie

 

PYTANIE NR 3: W związku z bardzo nietypowymi pracami związanymi z zachowaniem kopuły hydrofiltra w funkcji ozdobnej zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie terminu składania ofert do 30.07.2021r.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 30.07.2021r.

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego