lupa
Zapytanie ofertowe PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica PYTANIA I ODPOWIEDZI z dnia 14.01.2021r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, 14.01.2021r.

 

Znak sprawy: 1/ZO/2021

 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania.

Zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami:

 

PYTANIE NR 1:

Proszę o określenie ilości wizyt inspektora nadzoru na budowie w ciągu tygodnia w trakcie trwania robót budowlanych.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje że Inspektor Nadzoru musi być obecny na budowie codziennie tj. w każdy dzień pracy wykonawcy/ów

 

PYTANIE NR 2:

Proszę określić sposób raportowania przebiegu prac.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że Inspektor nadzoru musi codziennie raportować przebieg prac tj. w każdy dzień pracy wykonawcy/ów przesłać na dedykowany dla każdej budowy osobny e-mail, dokumentację fotograficzną (kilka zdjęć) z opisem w kilku zdaniach wykonanych w danym dniu robót.

 

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego