lupa
Zamówienia publiczne Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dnia 07.05.2021r.
 

ZP.271.2.2021                                                                                     
           

                                                               

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Dotyczy:  przetargu w trybie podstawowym pn. Sieć wodociągowa Rostworowo, ul. Jesionowa, Sieć wodociągowa Cerekwica, ul. Żwirowa w ramach projektu Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gm. Rokietnica

 

 

  1. Działając na podstawie art. 252  ustawy z dnia 11 września 2019roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 roku, poz. 2019) zwanej dalej PZP, Zamawiający informuje, że w prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym   została wybrana oferta nr  7  złożona przez  konsorcjum firm:

Lider:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Specjalistycznego Wągrowiec Sp. z o.o.
ul. Kalinowa 6 62-100 Wągrowiec
Partner:

ARKO BUD Arkadiusz Czechorowski

ul. Kalinowa 6, 62-100 Wągrowiec
z ceną:  842.550,00  PLN brutto

obejmującej:

Zadanie 1: Sieć wodociągowa Rostworowo ul. Jesionowa – 612.540,00 PLN
Zadanie 2: Sieć wodociągowa Cerekwica ul. Żwirowa -  230.010,00  PLN
w ramach projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na ternie gminy Rokietnica”

 

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji  warunków zamówienia. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu poprzez prawidłowe złożenie wymaganych oświadczeń oraz dokumentów. Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej.

 

Do postępowania złożono 8 ofert przetargowych:

Oferta Nr 1
JASTA PLUS Sp. z o.o. Sp.k ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 98,52
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 98,52

 

Oferta Nr 2
RBD System Sp. z o.o. ul. Fabianowska 188, 62-052 Komorniki
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 59,24
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 59,24

Oferta Nr 3
ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor i syn Sp.k. ul. Ogrodowa 2, 62-073 Ruchocice
Oferta nie podlegała ocenie przez Zamawiającego.

 

Oferta Nr 4
BUD-AN Sp. Z o.o. ul. Śródmiejska 15 62-800  Kalisz

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 72,92
Ilość otrzymanych punktów ogółem –   72,92                                                                                                          

         

Oferta Nr 5

TRANSPORT DROGOWY Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
ul, Dworcowa 40B, 62-045 Pniewy
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena - 42,90
Ilość otrzymanych punktów ogółem – 42,90

                  

Oferta Nr 6
P.H.U. AGRO-AQUA Jakub Kurkowski Bługowo 39, 77-400 Złotów  
Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 92,28
Ilość otrzymanych punktów ogółem –   92,28    
 

Oferta Nr 7

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Specjalistycznego Wągrowiec Sp. z o.o., ul. Kalinowa 6 62-100 Wągrowiec

Partner: ARKO BUD Arkadiusz Czechorowski  ul. Kalinowa 6, 62-100 Wągrowiec

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena -100

Ilość otrzymanych punktów ogółem - 100   

 

Oferta Nr 8     

My Way Krystian Stefański, Szadłowice 63, 88-140 Gniewkowo       

Ilość otrzymanych punktów w kryterium cena – 21,28

Ilość otrzymanych punktów ogółem – 21,28      

 

 

 

 

 


                                                                                                     Z poważaniem

                                   Prezes Zarządu

                                   Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego