lupa
Zapytanie ofertowe PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIE PN. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Bytkowo, dnia 02.09.2020 roku

 

Znak sprawy: 1/2020

                                                                                                                                                                                   

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. dziękuje za złożenie oferty  na: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEKO NA ZADANIE PN. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Rokietnica”.

Informujemy, że wybrana została oferta z najniższą ceną: PROINWEST BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE, Władysław Jany, ul. Korfantego 45 z ceną 23 985,00 zł. brutto.

 

     

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Michał Wieland

Kup pojemnik

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego